Aktualności

Gospodarka

Nasz powiatowy hit

Niemal od dwudziestu lat trwa debata na temat polskiego „produktu narodowego”. Takiego, który stałby się marką kojarzoną w świecie z naszym krajem – jak Volvo, Nokia czy Ikea – by wymienić te najczęściej powtarzane przykłady. Produktu takiego nie ma, choć o miano „narodowej marki” starają się niektórzy producenci wędlin, czy wódki.
Czytaj więcej
Gospodarka

Gminy Fair Play

Zakończyła się VI edycja konkursu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”. W konkursie wzięło udział ponad 160 gmin z całego kraju, z których Kapituła wybrała 153 zaliczając je do grona laureatów. Wśród wyróznionych są także gminy z terenu powiatu poznańskiego.
Czytaj więcej
Gospodarka

Upadki coraz rzadsze

W ciągu trzech kwartałów tego roku upadłość ogłosiło 339 firm - to aż o jedną czwartą mniej firm niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z przygotowanego przez Euler Hermes raportu wynika, że w największym niebezpieczeństwie znajdują się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z branży produkcyjnej, działające na terenie województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej
Gospodarka

ENEA wiosną na giełdzie

Grupa Energetyczna ENEA, z której usług korzysta większość Wielkopolan, trafi wiosną przyszłego roku na Giełdę Papierów Wartościowych. Zdaniem wiceministra skarbu Michała Krupińskiego, ENEA zadebiutuje na GPW prawdopodobnie w marcu.
Czytaj więcej
Konferencje i targi

Seminaria na temat Krajowego Systemu Usług

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości do udziału w bezpłatnych seminariach poświęconych Krajowemu Systemowi Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
Czytaj więcej