Dotacje

Dotacje

Granty na Eurogranty

Rozpoczęła się ostatnia tura naboru wniosków w konkursie „Granty na Eurogranty”. To inicjatywa dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują wsparcia finansowego w przygotowaniu wniosku projektowego do programów organizowanych przez Unię Europejską. Wnioski można składać do 11 sierpnia 2022.

Czytaj więcej
Dotacje

Granty na Eurogranty

O trzy dodatkowe rundy aplikacyjne został przedłużony konkurs „Granty na Eurogranty”. Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na terenie Polski i planują starać się o grant w ramach programu UE, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Czytaj więcej
Dotacje

Program „Nowy start”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do udziału w programie „Nowy start”. O wsparcie z tego programu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Budżet na „Nowy Start finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór trwa do 31 maja 2023.

Czytaj więcej
Dotacje

Horyzont Europa dla firm - cykl seminariów

29 września rusza  cykl seminariów dla przedstawicieli firm zainteresowanych pozyskaniem środków z programu Horyzont Europa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, poprzez Krajowy Punkt Kontaktowy do Programu Horyzont Europa, chce w ten sposób jak najlepiej przygotować polskie firmy do aplikowania o środki programu.

Czytaj więcej
Dotacje

Bony na cyfryzację

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”. Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie może liczyć na wsparcie w wysokości od 51 do nawet 255 tys. zł. Wnioski można zgłaszać w terminie od 20 września do 20 października 2021. Konkurs jest finansowany Programu Inteligentny Rozwój.

Czytaj więcej
Dotacje

Pomoc prawna dla start-upów

PARP ogłasza kolejną edycję konkursu „Wsparcie prawne dla start-upów”. Program pomaga młodym spółkom w nawiązywaniu współpracy z inwestorami i odbiorcami usług. Nabór wniosków ruszy 19 sierpnia i potrwa do 30 września. Program jest finansowany z dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Czytaj więcej