Dotacje

Dotacje

Sukcesja w firmach rodzinnych

Fotolia 62920095 XSPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza rozpoczyna nabór wniosków w konkursie Sukcesja w firmach rodzinnych. Dofinansowanie jest przeznaczone na dofinansowanie projektów szkoleniowych lub doradczych skierowanych do przedstawicieli MMŚP.

Czytaj więcej
Dotacje

Ochrona własności przemysłowej

business plan 270Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje się do rozpoczęcia naboru w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Pierwszy nabór rozpocznie się już 6 marca 2018.

Czytaj więcej
Dotacje

Usługi rozwojowe X nabór wniosków

business plan 270Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu poznańskiego do składania wniosków na dofinansowanie kosztów usług szkoleniowych i doradczych w ramach projektu „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu”.

Czytaj więcej
Dotacje

Usługi rozwojowe IX nabór wniosków

business plan 270Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu poznańskiego do składania wniosków na dofinansowanie kosztów usług szkoleniowych i doradczych w ramach projektu „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu”.

Czytaj więcej