Dotacje

Dotacje

Usługi rozwojowe III nabór wniosków

business plan 270Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu poznańskiego do składania wniosków na dofinansowanie kosztów usług szkoleniowych i doradczych w ramach projektu „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu”.

Czytaj więcej
Dotacje

Bon na innowacje

fundusze europejskiePolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków w programie „Bon na innowacje” realizowanego w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Czytaj więcej
Dotacje

Usługi rozwojowe II nabór wniosków

business plan 270Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu poznańskiego do składania wniosków na dofinansowanie kosztów usług szkoleniowych i doradczych w ramach projektu „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu”.

Czytaj więcej
Dotacje

Poddziałanie 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej

poir 270Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.

Czytaj więcej
Dotacje

WoodINN nowy program sektorowy NCBR

drewno 270Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło kolejny program sektorowy. Na wsparcie innowacyjnych projektów przedsiębiorstw z branży leśno-drzewnej, meblarskiej oraz przemysłów współpracujących przeznaczyło 120 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 14 marca do 28 kwietnia 2017.

Czytaj więcej