Program akceleracyjny InvestHorizon

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza młode firmy do udziału w międzynarodowym programie akceleracyjnym InvestHorizon. Uczestnicząc w programie młodzi przedsiębiorcy mają szansę na nawiązanie kontaktów z innymi przedsiębiorcami, trenerami oraz z inwestorami.

InvestHorizon to projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w porozumieniu z programem EUREKA. Projekt jest realizowany w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego wchodzą wiodące w Europie instytucje finansowe zajmujące się pozyskiwaniem finansowania dla startupów.
Celem Invest Horizon jest pomoc zaawansowanym technologicznie europejskim startupom w pozyskaniu finansowania w ramach Rundy Inwestycyjnej Serii A. Środki pozyskane przez startup w ramach rundy inwestycyjnej serii A są wykorzystywane przede wszystkim na potwierdzenie zapotrzebowania rynku na produkt startupu w dużej skali. Inwestorzy w rundach inwestycyjnych serii A w zamian za kapitał uzyskują bardzo silne prawa (preferencje) w startupie powiązane z ich udziałami.
Runda inwestycyjna Serii A skierowana jest do start-upów, które:
Posiadają technologię, która może być skalowalna.
Wykażą realne zapotrzebowanie na ich produkt czy usługę, które przekłada się na pozyskiwanie klientów i stały wzrost.
Posiadają biznes plan, w którym pokazany jest m.in. sposób skalowania biznesu.
Mają zespół składający się nie tylko z założycieli, ale również z osób kluczowych.
Zgłoszenia przyjmowane są do 28 maja 2021.
Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, źródło: serwis Pixabay