Horyzont Europa dla firm - cykl seminariów

29 września rusza  cykl seminariów dla przedstawicieli firm zainteresowanych pozyskaniem środków z programu Horyzont Europa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, poprzez Krajowy Punkt Kontaktowy do Programu Horyzont Europa, chce w ten sposób jak najlepiej przygotować polskie firmy do aplikowania o środki programu.

Unijny program na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont Europa z budżetem ponad 95 mld euro na lata 2021-2027 ruszył wiosną. Rozpoczęły się też nabory wniosków do pierwszych konkursów ogłaszanych w ramach programu. Jeden z trzech jego filarów – Innowacyjna Europa (ang. European Innovation Council - EIC) – to 13 mld euro przeznaczonych dla firm chcących rozwijać innowacje – od pomysłu do rynku.

Horyzont Europa ma ofertę dla przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju: od start-upów, przez małe i średnie przedsiębiorstwa, po duże firmy. Przedsiębiorstwa – w zależności od typu instrumentu oferowanego w programie – mogą ubiegać się o granty na własną rękę lub w konsorcjum projektowym. Na przykład: projekty na wczesnym etapie (między 1 a 4 poziomem gotowości technologicznej) pomogą sfinansować granty w ramach EIC Pathfinder, a finansowanie mieszane (grant plus finansowanie kapitałowe z Funduszu EIC), pozyskane dzięki EIC Accelerator, pozwoli na rynkowe wdrożenie prototypu.

Komisja Europejska (KE) szczególnie zachęca do udziału w konkursach EIC firmy zarządzane przez kobiety. Oprócz tego, za pomocą specjalnie dedykowanych programów, KE wspiera innowatorki na wczesnym, najbardziej ryzykownym etapie tworzenia firm, aby zwiększyć liczbę kobiet zakładających własne startupy.

Dla firm, które chcą tworzyć międzynarodowe konsorcja i wspólnie prowadzić innowacyjne projekty, są konkursy ogłaszane w ramach drugiego filaru programu. Poprzez konkursy dla klastrów, czyli szeroko zdefiniowane obszary tematyczne, można finansować projekty na różnych poziomach gotowości technologicznej. Dofinansowanie to może sięgać od jednego do ponad 20 mln euro. Tematyka projektów musi odpowiadać na wyzwania określone w dokumentacji konkursowej. Na tę część programu Horyzontu Europa jest przeznaczona ponad połowa łącznego budżetu, czyli ponad 50 mld euro.

Więcej informacji: tutaj.