Transfer technologii nabór wniosków

Agencja Rozwoju Przemysłu ogłosiła konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji. Nabór wniosków rozpocznie się8 października 2021 w ramach działania 2.2. POIR.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje. Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie SOI obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania. Przedsiębiorcy wciąż będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych aż do kwoty 200 tys. euro.
Konkurs będzie trwał do 15 grudnia 2021 lub do wyczerpania środków.
Komplet informacji