Program „Nowy start”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do udziału w programie „Nowy start”. O wsparcie z tego programu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Budżet na „Nowy Start finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór trwa do 31 maja 2023.

W „Nowym Starcie” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy, przed dniem przystąpienia do projektu. Program pozwala na skorzystanie z indywidualnie dobranych szkoleń i warsztatów oraz z doradztwa poszkoleniowego prowadzonego przez ekspertów.
Aktualnie nabór jest prowadzony łącznie przez 5 Beneficjentów wyłonionych przez PARP we wcześniejszym naborze. Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego z pięciu projektów:
„Profesjonalny start”, realizowany przez EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze – nabór trwa do 31 grudnia 2021 r.
„Akademia pozytywnej zmiany”, realizowany przez POLBI Sp. z. o.o. – nabór trwa do 31 grudnia 2022 r.
„Ster na cel”, realizowany przez AVSI POLSKA – nabór trwa do 30 listopada 2022 r.
„Drugi start – pewny sukces” , realizowany przez Centrum Doradztwa Finansowego – nabór trwa do 31 maja 2023 r.
„restart zmiany, które budują”, realizowany przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet – nabór trwa do 30 maja 2023 r.
Komplet informacji