Linia Reporęczeniowa - nowy produkt WFR

Wielkopolski Fundusz Rozwoju poinformował, że wprowadza nowy produkt dla funduszy poręczeniowych działających na terenie województwa wielkopolskiego – Linię Reporęczeniową. Środki umożliwią funduszom udzielanie regionalnym przedsiębiorstwom z sektora MŚP poręczeń transakcji o charakterze obrotowym i inwestycyjnym.

Jednostkowe poręczenia powinny:

przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw (zwiększenia lub umocnienia ich pozycji na rynku),
wpływać na utrzymanie lub zwiększanie poziomu zatrudnienia w MŚP lub utrzymanie przedsiębiorstw na rynku,
stanowić wsparcie wielkopolskich przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego spowodowanego m.in. negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie.
Szczegóły oferty znajdują się tutaj.