Foodbuy.pl - platforma zakupowa dla hoteli, restauracji i kawiarni

Foodbuy.pl – to nowa platforma do zakupów online dla hoteli, restauracji i kawiarni. Dzięki platformie łatwiejszy będzie między producentami żywności i artykułów spożywczych a przedstawicielami branży HoReCa. Platforma foodbuy.pl powstała z inicjatywy Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.

Ofertę swoich produktów na platformie mogą przedstawiać rolnicy, grupy producenckie, przetwórcy, a nawet koła gospodyń wiejskich. Wymagane jest tylko, by produkty były wystandaryzowane i powtarzalne. Ważna jest także zdolność ich konfekcjonowania i przygotowania do odbioru w wyznaczonym terminie.
Zamawiający sam wybiera od jakiego producenta kupuje towar. Nie ma tu np. ograniczeń związanych z lokalizacją dostawcy.
Zarówno sprzedający, jak i kupujący muszą opłacić koszty serwisowe. Dla przedających koszt opłaty serwisowej waha się od 75 do 800 złotych miesięcznie (w zależności od ilości towaru wystawionego na sprzedaż), a dla kupujących to koszt 480 złotych rocznie.
Komplet informacji