Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie

26 marca odbędzie się webinar z cyklu „Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie”. Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom prawnym skupionym na tematyce celno-podatkowej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Podczas webinaru zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

reguły prawa celnego
podstawowe problemy oraz nieprawidłowości jakie mogą wystąpić w rozliczaniu eksportu
warunki stosowania preferencji w opodatkowaniu VAT
reguły dokonywania korekt podstawy opodatkowania oraz VAT w transakcjach eksportowych w sytuacjach wskazanych przez ustawodawcę.

Konferencje online to wspólna inicjatywa Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji z cyklu „Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie”.

Program i zgłoszenia: https://www.wfr.org.pl/wydarzenie/webinar-niezbednik-eksportera-czyli-o-preferencjach-i-ryzykach-prawno-skarbowych/