Swarzędz ma nowy tunel

Przejazd ulicą Kirkora pod torami kolejowymi to największa swarzędzka inwestycja komunikacyjna ostatnich lat - wspólne dzieło Gminy Swarzędz i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. W budżecie Swarzędza przeznaczono na ten cel 8,734 mln zł.

Decyzją Regionalnego Komitetu Sterującego gmina Swarzędz otrzymała na budowę "dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora" dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (EFRR - ZPORR) w wysokości 6.277.000 zł. Oznacza to, że faktycznie inwestycja będzie kosztowała gminę ok. 2,5 mln zł.

Swarzędzka inwestycja to fragment modernizacji poznańskiego węzła kolejowego na ponad 20-kilometrowym odcinku między Swarzędzem a Junikowem. Koszt tego zadania, szacowany na 105 mln euro, w 75. procentach finansuje Unia Europejska z Funduszu ISPA.

W Swarzędzu budowa rozpoczęła się w lipcu 2006 r. , a całkowite zakończenie wszystkich prac inwestycji zaplanowane jest na listopad 2007 r. Wybudowany został przejazd pod torami kolejowymi, całkowicie przebudowano ulicę Kirkora od ul. Poznańskiej do ul. Granicznej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zbudowały wiadukt oraz infrastrukturę kolejową. Cały odcinek drogi posiada kanalizację deszczową. W ramach tej inwestycji ulice Miodowa i Rzemieślnicza zyskały wjazd do jezdni ulicy Kirkora, zbudowany zostanie również dojazd do ogródków działkowych. Podczas budowy konieczne było przełożenie magistrali wodociągowej, kanałów sanitarnych, kabli telefonicznych i energetycznych. Otwarcie tunelu w ulicy Kirkora dla ruchu drogowego nastąpi 24 lipca 2007 r. Tunel pod torami zbudowany został obok istniejącego przejazdu, z którego przez prawie cały czas budowy można było korzystać.
Dzięki tej inwestycji radykalnie poprawił się układ komunikacyjny Swarzędza, a mieszkańcy południowych osiedli zapomną o zmorze opuszczonych szlabanów na kolejowym przejeździe.

Image