POZYTYWNA GOSPODARKA czyli biznes na drodze do Agendy 2030

Jak wprowadzić zasady zrównoważonego rozwoju w biznesie będą się zastanawiać uczestnicy konferencji „POZYTYWNA GOSPODARKA – czyli biznes na drodze do Agendy 2030”. Konferencja odbędzie się 10 maja 2022 o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34.

Agenda 2030 to strategia rozwoju świata do 2030 roku. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals). Została przyjęta w 2015 roku, gdy wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.
Zawarte w Agendzie 2030 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju podzielić można na 5 obszarów. To tzw. 5xP: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership). Dla każdego Celu rozpisano konkretne zadania do osiągnięcia do 2030 roku – łącznie to 169 zadań.
W trakcie poznańskiej konferencji poruszane będą trzy tematy: PEOPLE, PLANET, PROSPERITY.
Polska w tej chwili zajmuje 15 miejsce na świecie pod względem realizacji Agendy 2030, na 195 krajów ONZ. Za mierzenie postępów w realizacji Agendy 2030 w Polsce odpowiedzialny jest Główny Urząd Statystyczny.
Komplet informacji