Fundusze dla MŚP. Rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw webinarium

Wielkopolski Fundusz Rozwoju zaprasza do udziału w kolejnym webinarium „Fundusze dla MŚP. Rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw”. Spotkanie odbędzie się 22 czerwca 2022 (godz. 10.00-12.40).

W trakcie spotkania omawiane będą:
najnowsze zapowiedzi zmian przepisów podatkowych Polskiego Ładu,
oferta finansowa dla MŚP na cele inwestycyjne i obrotowe,
dobre praktyki i narzędzia umożliwiające pozyskanie nowych klientów do sklepu internetowego.
Instrumenty finansowe dedykowane MŚP, które także zostaną omówione:
Pożyczka Ekspansja – finansowanie celów inwestycyjnych i/lub obrotowych związanych z rozwojem działalności eksportowej.
Pożyczka Regionalna – finansowanie z przeznaczeniem na realizację zamówień publicznych.
Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+.
Pożyczka Miejska – finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich.
Pożyczka Obrotowa – finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.
Pożyczka Hipoteczna – finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością.
Pożyczka EKOenergetyczna – finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza.
Poręczenie – zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.
Komplet informacji