Nowa perspektywa. Zielone technologie konferencja

Poznański Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do udziału w konferencji „NOWA PERSPEKTYWA. ZIELONE TECHNOLOGIE. Finansowanie innowacyjnych projektów”. Konferencja odbędzie się 29 czerwca 2022 (PPNT, ul. Rubież).

W trakcie konferencji przedstawiona zostanie kompleksowa oferta finansowania i wspierania nowatorskich rozwiązań ze źródeł krajowych i międzynarodowych:
regionalnych i krajowych źródeł finansowania innowacji w firmach
oferty Programu Ramowego Komisji Europejskiej Horyzont Europa i programu LIFE dla biznesu
możliwości nawiązania biznesowej, współpracy międzynarodowej
wsparcia jakie może uzyskać firma przy ubieganiu się o granty
stanu wdrażania funduszy UE, obszarów wsparcia, priorytetów, przewidywanych terminów rozpoczęcia naborów.
Komplet informacji