Program Mój prąd webinarium

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium nt. zasad wsparcia w ramach programu Mój prąd.

Spotkanie odbędzie się 14 lipca 2022 (w godzinach od 11:00 do 12:00, online na platformie Zoom).
Grupa docelowa programu Mój Prąd to osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (są stroną tej umowy). Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.
Komplet informacji