Murcia Food Brokerage Event 2023 spotkania b2b dla branży spożywczej

Sieć Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w 11. edycji międzynarodowych spotkań b2b Murcia Food Brokerage Event 2023. Spotkania odbędą się w dniach 11-16 maja 2023.

W ramach wydarzenia, które zostanie zorganizowane w formule hybrydowej zaplanowano:
XI Międzynarodowe Sympozjum Technologii Żywności, które obejmie liczne konferencje i prezentacje na temat najnowszych osiągnięć w sektorze spożywczym – 11 maja w Murcji (w Centro de Congresos Víctor Villegas Murcia),
spotkania b2b onsite – w dniach 11-12 maja, w Murcji (w Centro de Congresos Víctor Villegas Murcia),
spotkania b2b online – w dniach 15-16 maja.
Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są przede wszystkim przedstawiciele przedsiębiorstw, uniwersytetów, centrów technologicznych i instytutów badawczych z całej Europy zainteresowanych nawiązaniem współpracy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w sektorze spożywczym.

Tematyka wydarzenia:

Higiena i bezpieczeństwo żywności.
Alergeny.
Autentyczność produktów żywnościowych, systemy szybkiego reagowania, itp.
Biotechnologia.
Biosensory.
Nowe produkty (prebiotyki, odżywki, itp.).
Ponowne wykorzystywanie produktów ubocznych w produkcji żywności.
Technologie konserwacji.
Inteligentne rozwiązania w zakresie opakowań.
Gazy w warunkach nadkrytycznych.
Opakowania aktywne i nowe pojemniki, eco-design, itp.
Automatyzacja i procesy kontroli.
Monitorowanie procesów, czujniki, komunikacja, robotyka, itp.
Gospodarka obiegowa.
Komplet informacji