Kryzys w przedsiębiorstwie - dobre rady

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Punkt Informacyjny SWO w Poznaniu zapraszają na bezpłatne webinarium poświęcone tematyce kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie. Webinar odbędzie się w dniu 08.09.2023 od. godz. 11.00- 12.30.

Webinar adresowany jest do małych i średnich firm w trudnej sytuacji finansowej. Głównym przesłaniem spotkania będzie zasugerowanie przedsiębiorcom konieczności wypracowania wewnętrznych mechanizmów wczesnego ostrzegania, które pozwolą odpowiednio wcześnie dostrzec symptomy nadchodzących problemów finansowych.

Uczestnicy spotkania usłyszą m.in. o:
Definicji kryzysu finansowego (ekonomicznego, gospodarczego) przedsiębiorcy
Przyczynach kryzysu finansowego przedsiębiorcy
Przesłankach kryzysu w przedsiębiorstwie
Zdefiniowaniu zagrożenia niewypłacalnością
Korzyściach z odpowiednio szybkiego zdiagnozowania pojawiających się problemów ekonomicznych
Zachowaniu przedsiębiorcy w przypadku pojawienia się kryzysu finansowego

 

Formularz zapisu znajduje się tutaj