Rozpoczęcie działalności B+R - webinarium

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność B+R mogą wziąć udział w webinarium "Innovation Coach – dowiedz się jak rozpocząć działalność badawczo-rozwojową". Wydarzenie odbędzie się 1 czerwca na platformie Zoom.

Celem webinarium będzie przedstawienie możliwości w ramach drugiej ścieżki instrumentu STEP, realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej IPPT PAN. Odbiorcami spotkania są przedsiębiorcy z sektora MŚP.

Jak podał Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile, podczas tzw. coachingu innowacji przedsiębiorca otrzymuje bezpłatne wsparcie w formie analizy potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa wykonanej przez eksperta branżowego, praktyczny plan działania w zakresie wprowadzania innowacji w firmie, a także wskazówki dotyczące możliwych źródeł dofinansowania w ramach funduszy europejskich.

W webinarium weźmie udział Pani Marika Kowalska – Centrum Projektów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Webinarium odbędzie się w środę, 1 czerwca 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy tutaj.