Gmina Czerwonak

Gmina Czerwonak bezpośrednio graniczy z miastem Poznaniem. Obejmuje obszar 82,2 km 2 i liczy 22 215 mieszkańców. Prężny rozwój gospodarczy i niski poziom bezrobocia powoduje, że osób chętnych do zamieszkania na terenie gminy z roku na rok przybywa.

Ponad 70 % terenu gminy objęte jest planami zagospodarowania przestrzennego, opracowane zostały również dokumenty wytyczające kierunki działania władz gminy: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Strategia Rozwoju Gminy, Wieloletni Plan Finansowy i Wieloletni Plan Inwestycyjny.

www.czerwonak.ug.gov.pl

ARTI Meble prawdziwe!

ul. Topolowa 15, 62-028,

www.meblearti.pl

Telefon61 812 84 17
Fax61 812 84 17

ul. Leśna 6, 62-004,

Telefon061 812 05 58

os. Leśne 24/13, 62-028,

Telefon061 654 00 88

ul. Zielona 17, 62-004,

www.elektro-rydwan.pl

Telefon061 652 61 52
Fax061 652 61 52

ul. Pod Lasem 12, 62-004,

Telefon602442287

ul. Piłsudskiego, 62-028,

Telefon663064648

ul. Poznańska 1, 62-005,

www.guma-bolechowo.com.pl

Fax(0-61) 8126-210

ul. Piaskowa 9, 62-028,

www.hawle.pl

Telefon061 811 14 13
Fax061 811 14 13