Kapituła Konkursu

Kapituła Konkursu

Kapituła Konkursu

lider 270W skład Kapituły Konkursu wchodzą osoby reprezentujące:

Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.,
Polską Izbę Gospodarczą Eksporterów, Importerów i Kooperacji,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową,
Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą,
Wielkopolski Klub Kapitału,
Wielkopolskie Zrzeszeni Handlu i Usług.