Granty na Eurogranty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu unijnego Granty na Eurogranty. Firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu – planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE – mogą otrzymać nawet 280 tys. zł.

Nabór wniosków w pierwszej rundzie rozpocznie się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 31 maja 2021 roku. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na:

sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt Eurograntu
sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności
organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych)
przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z jego ewentualną korektą - w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.
Działanie Granty na Eurogranty zostało podzielone na pięć rund. Nabór wniosków do ostatniej z nich zakończy się 27 stycznia 2022 roku.
Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, źródło: serwis Pixabay