Granty dla przedsiębiorców w programie Horyzont Europa

1,5 mld euro przeznaczono w ramach programu Horyzont Europa na konkursy Europejskiej Rady Innowacji w ramach filaru Innowacyjna Europa w 2021 r. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy tworzą przełomowe technologie mogą starać się o granty.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przypomiało, że Europejska Rada Innowacji (European Innovation Council – EIC) wspiera najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm (MŚP), start-upy (ze wszystkich branż) oraz konsorcja w realizowaniu ich projektów.

Wnioski o granty składa się bezpośrednio do Komisji Europejskiej za pośrednictwem portalu Funding & Tender Opportunities.

NCBiR przypomina, że dla MŚP oraz start-upów, którzy posiadają prawie gotowy produkt – mogą pochwalić się prototypem rozwiązania przeznaczone jest dofinansowanie z EIC Accelerator. Na rozwijanie innowacyjnych projektów można pozyskać grant do 2,5 mln euro albo tzw. finansowanie mieszane – grant plus finansowanie kapitałowe na komercjalizacją produktu – łącznie do wysokości 17,5 mln euro. O finansowanie w tym przypadku firma musi ubiegać się samodzielnie, nie ma możliwości tworzenia konsorcjum.

Dla projektów na najwcześniejszym etapie przewidziano granty EIC Pathfinder. Dzięki środkom z EIC Pathfinder można na poziomie laboratorium zwalidować wizję radykalnie nowej technologii. Natomiast instrument EIC Transition ma pozwolić na dalszy rozwój i wykorzystanie pomysłów, które dostały już dofinansowanie na realizację wcześniejszych projektów (EIC Pathfinder lub ERC).

Ważnym komponentem filaru Innowacyjna Europa jest Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation & Technology – EIT), którego zadaniem jest wzmacnianie innowacyjnego potencjału Europy poprzez wsparcie przedsiębiorców i innowatorów.

EIT to sieć ogólnoeuropejskich partnerstw: innowatorów, instytucji naukowych, przedsiębiorców oraz firm działających w celu poszukiwania rozwiązań dla globalnych problemów. EIT realizuje swoje działania przez Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC) które działają w konkretnych obszarach tematycznych. Aktualnie w Europie funkcjonuje osiem takich wspólnot: EIT Climate, EIT Digital, EIT InnoEnergy, EIT Health, EIT Raw Materials, EIT Food, EIT Manufacturing i EIT Urban Mobility.

Poszczególne wspólnoty działają w trzech filarach: edukacji, innowacji i przedsiębiorczości. W ramach działań edukacyjnych realizowane są studia magisterskie i doktoranckie, które pomagają studentom i naukowcom stać się przedsiębiorcami.

W ramach wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności Wspólnoty Wiedzy i Innowacji prowadzą tematyczne programy akceleracyjne dla startupów w różnych fazach rozwoju, programy edukacyjne dla naukowców i przedsiębiorców – innowatorów, czy też programy łączące młode, innowacyjne firmy z wiodącymi w branży partnerami korporacyjnymi i jednostkami badawczymi w celu wprowadzania innowacji na rynek.

Poza finansowym wsparciem EIT zaprasza partnerów do współpracy i wymiany doświadczeń, pomaga także w promocji. Oferty poszczególnych wspólnot są zróżnicowane, podobnie jak wysokość oferowanego wsparcia finansowego, która może wahać się od 5 000 nawet do 150 000 euro w zależności od konkursu. Informacje o aktualnych naborach można znaleźć na stronie www.kpk.gov.pl.

EIT ma ofertę dla małych przedsiębiorców, a także projektów we wczesnej fazie rozwoju. Projekty indywidualne, które pozyskały wsparcie EIT oraz osiągnęły oczekiwany poziom rozwoju są naturalnym kandydatem do programów EIC. Również beneficjenci EIC mogą uczestniczyć w programach edukacyjnych wspólnot, oraz korzystać z oferty EIT w zakresie tworzenia konsorcjów, współpracy i promocji.

Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR służą wieloaspektową pomocą polskim podmiotom, które chciałyby aplikować o środki w ramach programu Horyzont Europa. Kontakt: https://www.kpk.gov.pl/kontakt-europejska-rada-ds-innowacji