Granty na Eurogranty

Jeszcze tylko do 11 sierpnia przyjmowane są wnioski w ósmej, ostatniej rundzie konkursu „Granty na Eurogranty”. To inicjatywa dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują wsparcia finansowego w przygotowaniu wniosku projektowego do programów organizowanych przez Unię Europejską.

Zdobyte środki pozwolą na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowanych. Poddziałanie finansowane jest z Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój (POIR).
O środki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na terenie Polski i planują starać się o grant w ramach programu UE, w tym Kreatywna Europa – wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych.
Warunkiem formalnym udziału jest wnioskowanie o dofinansowanie przygotowania projektu na Eurogrant, dla którego nabór jest lub będzie otwarty i znane są warunki ubiegania się o wsparcie, albo nabór został zakończony maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że ocena projektu przez KE nie została jeszcze zakończona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
Komplet informacji