Pożyczka inwestycyjna dla przedsiębiorców!

Webinarium pn. „Pożyczka inwestycyjna wspiera przedsiębiorców” odbędzie się 15 listopada na platformie online Zoom. Spotkanie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych osób zarówno osób fizycznych oraz przedsiębiorców z sektora mikro, małe, średnie firmy.

Celem webinarium będzie wskazanie możliwości pozyskania środków w postaci pożyczki unijnej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych firmy. Dodatkowo zostanie omówiony „Panel Klienta” – system poprzez, który składana jest dokumentacja aplikacyjna.

Organizatorem jest Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile. Więcej informacji tutaj.