Wsparcie firm w okresowych trudnościach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór do działania „Wsparcie firm w okresowych trudnościach – oferta dla przedsiębiorców” z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Projekt w założeniu ma wspierać firmy na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez szkolenia czy wsparcie doradcze. Pomoc mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy zmagają się np. ze spadkiem popytu na oferowane przez firmę usługi czy produkty, utratą wykwalifikowanych pracowników lub ich chorobą. Budżet naboru wynosi 66 mln zł a przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego. Przedsiębiorstwo niezatrudniające pracowników (samozatrudnienie) może otrzymać maksymalnie 19 289 zł, mikro- i małe przedsiębiorstwo 77 192 zł, a średnie przedsiębiorstwo 154 384 zł. Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez firmę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Więcej informacji