Grunt na Medal

Rozpoczęła się IX edycja konkursu „Grunt na Medal 2021”. Organizatorami akcji są: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Obsługi Inwestora oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 9 kwietnia 2021.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycję, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji do Polski.
Najlepsze zgłoszone tereny będą, tak jak w poprzednich edycjach konkursu, w pierwszej kolejności rekomendowane przez PAIH S.A., Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce oraz będą promowane na forum międzynarodowym.
Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 26 marca 2021. Od kwietnia do czerwca 2021 przeprowadzony zostanie audyt zgłoszonych terenów inwestycyjnych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie roku.
Komplet informacji
Zdjęcie: logotyp konkursu