PAIH w Poznaniu

Od dziś w Poznaniu działa Regionalne Biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Jest ono jednym z 12 oddziałów wspierających rozwój i wizerunek polskich przedsiębiorców za granicami naszego kraju.

Regionalne Biuro współpracuje z Parkami Naukowo – Technologicznymi i Przemysłowymi, Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, Izbami Przemysłowo – Handlowymi i Klastrami działającymi na rynku lokalnym, Centrami Obsługi Inwestora i Eksportera, Agencjami i instytucjami wsparcia biznesu (ARP, PARP, BGK, KUKE), władzami lokalnymi (Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski) oraz innymi organizacjami zrzeszającymi lokalnych przedsiębiorców.

PAIH promuje rodzime produkty i usługi za granicą. Dba o rozpoznawalność polskich marek na świecie. A także pokazuje atrakcyjność inwestycyjną Polski.

Szczegóły tutaj