Biznes. Samorząd. Rozwój regionalny regionalna konferencja BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konferencję dla przedsiębiorców i samorządowców „Biznes. Samorząd. Rozwój regionalny”. Konferencja w Poznaniu odbędzie się 8 października 2019 (Hotel Ilonn, ul. Szarych Szeregów 16).

Tematy poruszane podczas spotkania to m.in.: finansowanie ekspansji zagranicznej, gwarancja Biznesmax, Inicjatywa JESSICA 2 oraz fundusz dostępności, Inicjatywa JEREMIE, prezentacja o finansowaniu Odnawialnych Źródeł Energii (w tym na budynkach spółdzielni mieszkaniowych) oraz zostanie przedstawiona prezentacja PARPu.
Regionalne konferencje BGK, przedsiębiorców i samorządu terytorialnego skierowane są do osób mających wpływ na rozwój gospodarczy regionów.
Gościem specjalnym poznańskiej konferencji będzie Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

Komplet informacji

Zdjęcie: Pixabay