Technologie wodorowe i ich wpływ na Krajowe Inteligentne Specjalizacje webinarium

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w webinarium na temat technologii wodorowych. Spotkanie odbędzie się 24 lipca 2020 (godz. 10.00).

Prelegentami spotkania będą Pan Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, który przedstawi politykę państwa w obszarze gospodarki nisko i zeroemisyjnej oraz przedstawiciel Grupy Roboczej ds. KIS 4 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przemysłu i dystrybucji energii.
Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, źródło: serwis Pixabay