Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP webinarium

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie, Stowarzyszeniem Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. oraz POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A. zapraszają na bezpłatne webinarium pt.: „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”.

Konferencja odbędzie się 10 listopada w godzinach 10:00 - 12:00, na platformie ZOOM.
W trakcie spotkania przedsiębiorcom zostanie przedstawiona oferta aktualnie dostępnych instrumentów finansowych oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Spotkanie będzie niepowtarzalną okazją do zapoznania się z produktami finansowymi dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które umożliwiają:
uzyskanie lub wzmocnienie potencjału ekspansyjnego (eksport);
finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
finansowanie realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
wsparcie poręczeniowe (zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych, obrotowych).
Komplet informacji
Zdjęcie: ilustracja, źródło: serwis Pixabay