Moldova Business Week-2020

Mołdawska Agencja Inwestycyjna zaprasza na Moldova Business Week-2020. Zainteresowani nawiązaniem kontaktów biznesowych mogą wziąć udział w tym wydarzeniu w dniach 19-20 listopada.

MBW-2020 to największa krajowa platforma gospodarcza umożliwiająca poznanie zachęt inwestycyjnych oraz możliwości handlowych Republiki Mołdawii. W tym roku impreza odbędzie się w formacie online, zapewniającym bezpieczeństwo udziału i rozszerzającym dostęp do większej liczby uczestników spoza Republiki Mołdawii.

W trakcie wydarzenia lokalne firmy ze strategicznych dla gospodarki Mołdawii sektorów (ICT, BPO, R&D, produkcji elektronicznej, infrastruktury, mody oraz rolno-spożywczego), przedstawią swoje profile inwestycyjne.

By wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się na stronie www.mbw.md Program wydarzenia dostępny jest na tej stronie.