Strategia Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030 konsultacje społeczne

Urząd Marszałkowskie w Poznaniu zaprasza na konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030. W lutym, w sześciu wielkopolskich miastach, zaprezentowane zostaną założenia strategii.

W strategii uwzględnione zostaną m.in. kluczowe uwarunkowania, cele strategiczne, bilans wodoru dla Wielkopolski pokazujący potencjał oraz prognoza produkcji różnymi metodami i szacowany popyt w różnych obszarach.
Kalendarz spotkań konsultacyjnych:
Ostrów Wielkopolski, 14 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Centrum Aktywności Lokalnej, Al. Powstańców Wielkopolskich 14
Konin, 15 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Urząd Miasta, Plac Wolności 1
Kalisz, 16 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Babina 1
Leszno, 21 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Miejska Biblioteka Publiczna, plac Jana Metziga 25
Piła, 22 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Regionalne Centrum Kultury, Plac Staszica 1
Poznań, 23 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34
„Strategia Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030” realizowana jest w ramach projekt „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.
Komplet informacji