Bezpieczny eksport szansą na rozwój firm

Wielkopolski Fundusz Rozwoju zaprasza na konferencję online pt. „Wsparcie dla biznesu – bezpieczny eksport szansą na rozwój firm”. Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2023 r. i będzie poświęcone tematom związanym z poszukiwaniem nowych rynków zbytu i możliwości finansowania ekspansji zagranicznej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zakres tematyczny spotkania:

jak przyspieszyć internacjonalizację firmy i budować zyskowny biznes na rynkach zagranicznych?
jakie rynki są perspektywiczne?
jak eliminować bariery w handlu zagranicznym?
jakie są konkretne rozwiązania finansowe dla tych, którzy chcą eksportować, inwestować i rozwijać się zagranicą?
jak pozyskać wsparcie z funduszy UE?
jak zabezpieczyć realizację umów?
jakie są możliwości bezpłatnego portalu Access2Markets Komisji Europejskiej pomagającego firmom w ekspansji międzynarodowej?


Organizatorami konferencji są Wielkopolski Funduszu Rozwoju sp. o.o. oraz Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji, a partnerami Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Szczegółowe informacje i program: tutaj

Zgłoszenia przyjmowane są tutaj.