Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu - spotkanie w Poznaniu

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie pod nazwą “Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu – omówienie głównych zasad projektu”. Wydarzenie odbędzie się w Poznaniu 19 kwietnia.

Bloki tematyczne:
Kluczowe założenia projektu
Wizualizacja sposobu wnioskowania o wsparcie
Panel dyskusyjny

Spotkanie skierowane jest do firm szkoleniowych realizujących usługi rozwojowe w BUR oraz Przedsiębiorców. Zostaną na nim omówione najważniejsze aspekty dotyczące projektu, w ramach którego wkrótce rozpocznie się nabór wniosków. Przewidujemy również panel dyskusyjny a w nim możliwość zadawania pytań.
Miejscem bezpłatnej konferencji będzie Sala Posiedzeń II w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 15 marca.

Spotkanie poprowadzi Anna Nadstawska, kierownik Zespołu Usług Rozwojowych w Dziale Koordynacji Projektów Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu.