Dostępny design webinarium

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium nt. możliwości pozyskania funduszy europejskich na projektowanie bez barier.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2022 w godzinach od 10:00 do 11:00 na platformie ZOOM.
W trakcie spotkania przedstawione zostaną możliwości bezpłatnego wsparcia w zakresie stosowania zasad uniwersalnego projektowania oraz wdrażania technologii asystujących i kompensacyjnych.
Komplet informacji