Program Mój prąd webinarium

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium nt. zasad nowego naboru w ramach programu Mój Prąd 4.0.

Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2022 r., w godzinach od 11:00 do 12:00, na platformie online Zoom.
Program Mój prąd skierowany jest do właścicieli nieruchomości, którzy posiadają instalacje wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby oraz mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).
Komplet informacji