Gmina Swarzędz

Miasto i gmina Swarzędz położone są kilka kilometrów na wschód od Poznania przy drodze krajowej nr 92 oraz szlaku kolejowym Berlin-Warszawa-Moskwa. Przez gminę biegnie także droga krajowa nr 5 oraz linia kolejowa łącząca południe Polski z Gdańskiem. Gmina zajmuje powierzchnię 101, 9 km ² (miasto 8,2 km²), na jej terenie mieszka prawie 40 tys.osób, z tego prawie 30 tys. w Swarzędzu.

 

www.swarzedz.pl

UNIDEX Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 17, 62-020,

www.unidex.pl

ul. Poznańska 109, Jasin, 62-020,

Fax(61)8172576

Katarzyńska 9, 62-006,

utal.pl

Telefon618173702

Garby, Tulecka 33, 62-020,

www.stelaze.pl

Telefon618173296
Fax618975687