Program EIT Food Seedbed dla firm sektora rolno-spożywczego

Osoby, które mają pomysły na założenie firm typu start-up/spin-off w obszarach związanych z sektorem rolno-spożywczym albo już prowadzą takie firmy mogą ubiegać się o udział w programie EIT Food Seedbed. Termin zgłoszenia upływa z końcem lutego.

Aplikujący do programu powinni przedstawić innowacyjny pomysł, który ma potencjał wprowadzenia korzystnych zmian w sposobach wytwarzania, dostarczania, spożywania żywności i/lub przetwarzania powstałych w tych procesach odpadów.

NCBiR przypomniało, że beneficjenci prgramu uzyskają wsparcie merytoryczne (szkolenia i mentoring) oraz finansowe w wysokości do 6 tys. euro.
Wsparcie takie umożliwi realizację ponad 100 rozmów z potencjalnymi klientami w celu weryfikacji pomysłu oraz możliwość uzyskania dalszego finansowania EIT Food i wsparcia.

Unikatowym elementem programu jest wsparcie dla procesów weryfikacji pomysłu biznesowego i przydatności rozwiązań technicznych poprzez ustrukturyzowany dialog z potencjalnymi klientami, realizowane w oparciu o metodykę opracowaną przez EIT Food przy współpracy z wyspecjalizowanymi trenerami, mentorami i ułatwione dzięki oferowanemu startupom wsparciu finansowemu.

Oprócz typowych rozwiązań rolno-spożywczych, start-upy mogą działać w obszarach wspierających wytwarzanie żywności, w tym: maszyny i urządzenia dla rolnictwa i przetwórstwa, logistyka, opakowania, rozwiązania informatyczne, redukcja odpadów z łańcucha żywności, usługi biznesowe czy innowacje społeczne. Program dotyczy pomysłodawców i start-upów na wczesnych etapach rozwoju.

Program jest prowadzony w języku angielskim w pięciu europejskich ośrodkach znajdujących się: w Polsce, Irlandii Północnej, Niemczech, Hiszpanii i Danii. Więcej informacji znaleźć można pod tym adresem. 

źródło: NCBiR