Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich dotacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nową edycję konkursu dla przedsiębiorców działających w obszarze wód śródlądowych lub morskich. Projekty mogą dotyczyć zrównoważonego rozwoju w obszarze wód, ekologii oraz turystyki.

Najciekawsze projekty, wpisujące się w cele konkursu, mogą liczyć na dofinansowanie do 2 mln euro. Konkurs finansowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Celem dofinansowania mogą być projekty, w których przedsiębiorcy podniosą swoją konkurencyjność dzięki zastosowaniu w firmie innowacyjnych procesów, technologii lub rozwiązań bądź dzięki wprowadzeniu na rynek nowych produktów lub usług. O wsparcie mogą starać się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w obszarze wód (śródlądowych lub morskich) oraz ich bezpośredniego otoczenia. Projekty powinny przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska wodnego lub jego bezpośredniego otoczenia.
Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje, np. zakup maszyn, roboty budowlane i materiały, ale również na eksperymentalne prace rozwojowe oraz usługi doradcze.
Wnioski w ramach „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” można składać od 1 lutego do 31 marca 2022.
Komplet informacji