Nowe instrumenty finansowe dla MŚP z Wielkopolski

Nowe możliwości pozyskania środków przez MŚP przedstawił Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Fundusz wprowadza na rynek kolejne instrumenty finansowe na preferencyjnych warunkach. Obie oferty skierowane są do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego.

Pożyczka Prorozwojowa umożliwia finansowanie wydatków inwestycyjnych oraz obrotowych, związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. To szansa dla firm borykających się z trudnościami wynikającymi z obecnej sytuacji gospodarczej na realizację inwestycji i zapewnienie płynności.

Z kolei Pożyczka EKOenergetyczna II jest odpowiedzią na coraz większe potrzeby biznesu dotyczące poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawy jakości powietrza.

Pożyczki Prorozwojową i EKOenergetyczną II dystrybuować będzie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. na mocy Umowy Pośrednika I stopnia, którą WFR zawarł 6 lipca. Terminy naboru i jego warunki będą publikowane stronie internetowej WARP.

 Podstawowe parametry pożyczek:

Pożyczka Prorozwojowa:
Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjno-obrotowych ukierunkowanych na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
Wartość jednostkowej pożyczki: od 10.000,00 zł do 500.000,00 zł.
Nie jest wymagany wkład własny.
Okres spłaty do 72 miesięcy.
Karencja w spłacie kapitału może wynieść 6 miesięcy.


Pożyczka EKOenergetyczna II:
Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w szczególności w zakresie:
– produkcji, transportu, magazynowania lub wykorzystywania wodoru,
– poprawy efektywności energetycznej,
– produkcji energii z OZE,
– zakupu niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
Maksymalna wartość pożyczki: 1.000.000,00 zł.
Nie jest wymagany wkład własny.
Okres spłaty do 132 miesięcy.
Karencja w spłacie kapitału może wynieść 18 miesięcy.
Wsparcie udzielane będzie ze środków powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju przez Województwo Wielkopolskie, które pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

więcej informacji tutaj