Wsparcie prawne dla startupów

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach programu „Wsparcie prawne dla startupów”. Organizatorem konkursu dotacyjnego jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dzięki asyście renomowanych kancelarii prawnych, polskie startupy będą miały szansę na nawiązanie współpracy z inwestorami i odbiorcami usług.
Program skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w Polsce, które działają na rynku nie dłużej niż 5 lat i osiągają przychody od maksymalnie 3 lat. Chętni powinni również dysponować listem intencyjnym, potwierdzającym zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem współpracy ze startupem.
Budżet na tegoroczną edycję wynosi 2 mln złotych – środki posłużą pokryciu kosztów usług prawnych związanych m.in. z realizacją procesu inwestycyjnego, analizą legal due-diligence lub analizą umów inwestycyjnych.
Wnioski są przyjmowane od 12 lipca do 3 sierpnia 2022.
W poprzedniej edycji konkursu z pomocy prawnej skorzystało ponad 120 startupów, a pomoc im udzielona była warta ok. 1,5 miliona złotych.
Komplet informacji