Polski Ład

Już dawno początek nowego roku nie wiązał się dla przedsiębiorców z tak dużą liczbą zmian w prawie podatkowym i zasadach księgowości. Wszystko za sprawą Polskiego Ładu – pakietu regulacji, które przyjął jesienią Sejm.

Oto kilka najważniejszych zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu:
1. Składka zdrowotna
Zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej to jedna z kluczowych zmian Polskiego Ładu. Od 2022 roku przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów.
2. Ulgi dla firm, które wdrażają innowacje
Polski Ład wprowadził ulgi dla firm, które inwestują w swój rozwój. Od 2022 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg:
Ulga na prototyp
Ulga na robotyzację
Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników
Łączne stosowanie ulg B+R i IP-Box oraz rozszerzenie ulgi B+R.
3. Estoński CIT
Estoński CIT – czyli ryczałt od przychodów spółek – to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie.
4. Skala podatkowa
Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorcy nie wybiorą innej formy opodatkowania, będą płacić podatek dochodowy według stawki 17% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 000 zł. Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej, uwzględniają kwotę zmniejszającą podatek. Od 2022 roku ta kwota wynosi 5100 zł.
Komplet informacji