Autobusy wodorowe Solarisa jadą do Austrii

OBB Postbus podpisało z Solarisem kontrakt na dostawę pięciu autobusów wodorowych. Napędzane wodorem pojazdy będą użytkowane w Villach, w południowo-wschodniej Austrii. 

To pierwsze zamówienie złożone w ramach umowy ramowej z początku 2021 roku, która zakłada możliwość zakupu przez klienta nawet 40 tego rodzaju pojazdów. Spółka z podpoznańśkiego Bolechowa podała, że inwestycja zbiega się z wdrożeniem projektu H2 Carinthia, który ma na celu wspierać rozwój technologii wodorowej w tym regionie.

Wykorzystanie wodoru w transporcie jest realną szansą na zmniejszenie emisji generowanych przez ten sektor. Ten ogromny potencjał widzą przewoźnicy transportu publicznego i władze miast w austriackim regionie Karyntia. Projekt H2 Carinthia ma na celu rozwój regionu pod kątem wykorzystania energii z wodoru w obszarze transportu publicznego i przemysłu. Biorą w nim udział najwięksi przewoźnicy w Austrii, władze miast, jak i firmy energetyczne. Jednym z elementów projektu będzie również pierwsza w Karyntii stacja tankowania wodorem, a także wzbogacenie flot autobusowych o pojazdy wodorowe.

Na początku 2021 roku Solaris zawarł z przewoźnikiem OBB Postbus umowę ramową, która zakłada możliwość zakupu nawet 40 autobusów wodorowych do 2023 r. W grudniu 2021przewoźnik skorzystał z tej opcji i złożył pierwsze zamówienie – na 5 modeli Solaris Urbino 12 hydrogen. Pojazdy wykorzystują energię produkowaną na pokładzie przez zestaw ogniw paliwowych. Dzięki zastosowanej technologii autobus może w każdych warunkach, całkowicie bezemisyjnie, przejechać około 350 km. Na realizację zamówienia Solaris ma czas do końca listopada 2022. Innowacyjne pojazdy będą kursować w Villach, stolicy Alp Karynckich.

OBB Postbus to największe przedsiębiorstwo autobusowe na terenie Austrii. Ważnym elementem działalności operatora jest testowanie alternatywnych technologii napędowych wykorzystujących na przykład wodór czy też energię elektryczną. Współpraca Postbus z Solarisem sięga 2009 roku, a w barwach Postbus kursuje do dziś około 169 pojazdów Urbino. Podpisana na początku grudnia umowa jest pierwszą, której przedmiotem są autobusy z napędem alternatywnym.

Solaris jest europejskim liderem rozwiązań bezemisyjnych w pojazdach transportu miejskiego, w szczególności w autobusach elektrycznych i wodorowych. Autobus napędzany wodorem Urbino 12 hydrogen miał swoją premierę w 2019 roku i jest najbardziej zaawansowanym technologicznie pojazdem w ofercie producenta. Do dziś blisko 100 sztuk tego modelu zostało zakupionych przez klientów z Austrii, Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Szwecji i Włoch.

źródło: Solaris