Nabór przedsiębiorstw na targi THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL w Dubaju

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2020 na targach: THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL w Dubaju (ZEA), odbywających się w dniach 6-8 kwietnia 2020, wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.
Komplet informacji
Zdjęcie: logotyp targów