Forum H2Poland

Pierwsze w tej części Europy targi dedykowane technologiom wodorowym odbędą się 17 i 18 maja w Poznaniu. Forum H2Poland ma być spotkaniem specjalistów związanych z nowymi technologiami wykorzystującymi wodór. Organizatorem forum jest Grupa MTP.

Forum skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli administracji publicznej, naukowców oraz biznesu otwartego na nowe technologie. Przez dwa dni odbędzie się kilkadziesiąt spotkań i konferencji poświęconych wykorzystaniu wodoru w gospodarce zeroemisyjnej.
Tematyka H2POLAND wpisuje się w koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, który w istotnej mierze będzie się opierał na rozwoju technologii wodorowych. Świadczy o tym nie tylko opublikowana przez Komisję Europejską w 2020 roku „Strategia wodorowa dla neutralnej klimatycznie Europy”, ale także plany, jakie przedstawiają poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej. Wodór ma być paliwem, które zrewolucjonizuje unijną energetykę i umożliwi jeszcze pełniejsze wykorzystanie potencjału źródeł odnawialnych – w celu przybliżenia Europy do neutralności klimatycznej.
Polska jest piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. To zarówno wyzwanie związane z dekarbonizacją tej produkcji, jak i szansa rozwojowa. Chęć powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej wyrazili przedstawiciele samorządu województwa wielkopolskiego, samorządowcy z Wielkopolski, przedsiębiorcy oraz reprezentanci świata nauki.
Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND odbędzie się 17-18 maja 2021 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Komplet informacji