Wsparcie finansowe dla wielkopolskich firm - webinarium

Wielkopolski Fundusz Rozwoju zaprasza do udziału w webinarium nt. wsparcia finansowego dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP. Spotkanie online odbędzie się 16 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:25, na platformie YouTube.

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z pożyczkami i poręczeniami dedykowanymi sektorowi MŚP:
Pożyczka Ekspansja – wspiera uzyskanie lub zwiększenie potencjału eksportowego;
Pożyczka Regionalna – finansowanie realizacji zamówienia publicznego;
Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+;
Pożyczka Miejska – umożliwiająca sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich;
Pożyczka Obrotowa – finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;
Pożyczka Hipoteczna – umożliwia finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;
Pożyczka EKOenergetyczna – finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;
Poręczenie – zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.
Komplet informacji