Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej webinarium

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 30+”. Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2022 (godz. 11-12).

W trakcie spotkania przedstawione zostaną zasady ubiegania się, informacji przystąpienia oraz korzystania z projektu w ramach poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość WRPO – dotacja na rozpoczęcie własnej działalności.
Webinarium jest skierowane do osób pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo od ukończenia 30 roku życia.
Spotkanie odbędzie się w środę, 12 stycznia 2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom.
Komplet informacji