Konto Przedsiębiorcy na biznes.gov.pl

Zmienił się sposób elektronicznego składania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od 13 grudnia konto użytkownika ceidg.gov.pl przestanie istnieć, a zastąpi je Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Stworzone właśnie Konto Przedsiębiorcy porządkuje internetowe usługi oferowane przedsiębiorcom. Wielu przedsiębiorców korzystało z konta w bazie CEIDG. Inni, chcący na przykład złożyć dokumenty firmowe do urzędu, musieli zakładać konto w serwisie biznes.gov.pl.
Nowe Konto Przedsiębiorcy ujednolici oba te systemy logowania. Teraz przedsiębiorcy mogą korzystać tylko z serwisu biznes.gov.pl.

Dzięki nowej usłudze przedsiębiorca będzie mógł załatwić:
pobrać zaświadczenia o wpisie do CEIDG i sprawdzić swój wpis,
złożyć wniosek o wpis do CEIDG,
zmienić dane firmy w rejestrze,
zawiesić, wznowić albo zamknąć firmę,
dopisać pełnomocnika albo prokurenta do CEIDG i zarządzać pełnomocnictwami,
zrealizować wiele spraw urzędowych, sprawdzić wysłane wnioski oraz odpowiedzi z urzędów – informacje o załatwieniu sprawy lub powiadomienia o błędach we wnioskach.
Łącznie serwis biznes.gov.pl udostępnia ponad 300 różnych e-usług, za które odpowiadają różne instytucje publiczne. To oznacza, że w jednym miejscu przedsiębiorca może załatwić zarówno sprawy w rejestrze CEIDG, jak i inne sprawy urzędowe, które pojawią przy prowadzeniu firmy.
Komplet informacji